Filmi “Eestirand. Mälestused ja tänapäev” 2020 esitlus Prangli saarel

2018. aasta sügisel näitasime laiemale publikule esimest korda filmi, mis ühendab mälestusi “Eestiranna” kalalaevast, mis 1941. aastal Prangli saare juures õnnetu lõpu sai. Viimase aasta jooksul esitlesime filmi esimest korda kõigis kolmes paigas, mis laevahukuga või selle uurimisega seotud on – Viimsi poolsaarel, Neemes ning Prangli saarel. Sel suvel näitame filmi veelkord Prangli Rahvamajas kaluritepäeval, 11. juulil.

Laeva “Eestirand” lugu

Laev “Eestirand” asus 1941. aastal Tallinnast Leningradi, praeguse Peterburi poole teele. Sel ajal küüditati eestlasi mobilisatsiooni sildi all Venemaale, sama lugu oli “Eestiranna” pardal olnud Eesti meestega, keda oli seal erinevatel andmetel 3600-4000. Kui Tallinnast teele asunud laev Keri saare lähistele jõudnud oli, tabas seda Saksa õhuväe rünnak. “Eestirand” sai kaks tabamust. Kohe hukkus ligi 40-50 meest, paanikasse sattunud hüppasid merre ja hukkus veel hulk mehi. Kapten Boris Nelke sai käsu Leningradi poole edasi sõita. Õhtul tabas laeva taas õhurünnak, kuid seekord viskas Soome tunnustega lennuk neli pommi tahtlikult laeva kõrvale ja pääsenute mälestustest võib lugeda, et piloot olla andnud kapten Boris Nelkele käega märku sõita Prangli saare suunas. Laeval olnud kartsid järjekordset õhurünnakut ja sattusid taas paanikasse. Kapten Nelke otsustas seejärel hoolimata käskudest omavoliliselt Prangli saare madaliku poole kursi võtta. Sinna jõuti 24. augustil 1941 kell 20.30. Prangli saarele veeti väikeste paatidega 2762 (teiste andmete kohaselt 2672) meest, kust nad mõne päeva jooksul edasi mandrile, Neeme viidi.

Ühisturundusprojekt Viimsis, Pranglis ja Neemel

Ühisturundusprojekti käigus uuriti kalalaeva “Eestirand” hukuga seotud sündmusi 1941. aastal. Filmi “Eestirand. Mälestused ja tänapäev” jaoks viidi läbi intervjuusid Prangli saare ja Neeme kohalikega, kel veel mälestusi põhjaranniku suurest päästeoperatsioonist. Mõni nendest käis koguni ise abiks Eesti mehi laeva pealt kuivale maale toomas. Projekt käivitus Põhja-Harju Koostöökogu Leader toel ja MTÜ Prangliranna eestvedamisel ning selle eesmärgiks oli ajaloolises võtmes tutvustada ja tänapäevaselt turundada ajalooliseid rannaäärseid piirkondi Jõelähtmel ja Viimsis.

Filmi näidatakse 2020. aasta suvel Prangli saarel

Film esilinastus 30.10.18 Viimsi Rannarahva Muuseumis ja esitlused toimusid veel 18.04.19 Neemes ja 14.07.19 Prangli saa