E-poe kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Veebilehel www.pranglireisid.ee  on Prangli Reisid OÜ, registrikood  12029351, (edaspidi “PRANGLI TRAVEL”) teinud kättesaadavaks e-poe, mis on mõeldud  reisiteenuste ostmiseks ja matkavarustuse rentimiseks (edaspidi “TEENUSED”) reaalajas.

1.2. E-poe kasutamisega ja sealt ostmisega kinnitab klient (edaspidi “KLIENT”) oma nõustumist e-poe kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga sealhulgas sõlmib e-poest teenuse ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).

1.3. E-poest tohib oste sooritada vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud ostude eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

2. E-poe kasutamine

2.1. Klient kohustub kontrollima omalt poolt sisestatud andmeid ning vastutab edastatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot.

2.2. Tellimuskinnitused ja muu  vajalik info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile. Juhul, kui tellimuskinnitus ei ole laekunud kliendi e-posti aadressile 48 tunni jooksul pärast teenuste eest tasumist, peab klient sellest koheselt müüjat informeerima. Samuti on klient kohustatud teavitama Prangli Travelit, kui ilmnevad muud e-poe kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.

2.3 E-poes teostatakse ost alljärgnevalt:

  • Vali soovitud kuupäev reisi või matka või rendi toimumiseks ning rendi korral ka alguse kellaaeg.
  • Sisesta reisijate/ rendivate esemete arv ning kui on nõutud, siis liik (nt kas laste või täiskasvanute).
  • Kinnita broneering.
  • Vali makseviis.
  • Kui oled makseviisi valinud, kontrolli broneeringu andmeid ja tutvu Prangli Traveli e-poe kasutustingimustega. Kui kõik on korras ja sa oled tingimustega tutvunud, kinnita tellimus ja kliki „Maksa”.
  • Soorita makse. Tellimuse kinnitus ning vajalikud kasutusjuhised jõuavad Sinuni e-posti teel.

Maksta saad:

  • kohe internetipangas;
  • kohe krediitkaardiga (VISA ja MasterCard);
  • PayPali vahendusel.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

PayPal on internetis eelistatuim makseviis, mis on väga kiire ja tuvaline. Peale makse sooritamist suunatakse klient PayPali turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on tasumisele kuuluv summa. Tehing autoriseeritakse kliendi pangas.
Sinu esitatud personaalseid andmeid ei edastada kolmandatele osapooltele.

3. Teenusepakkuja müügitingimused

3.1. Reiside ja matkade müügitingimused
3.1.1 Kliendil on õigus anda Teenuste kasutamise õigused üle kolmandale isikule, juhul kui temapoolne teenuste kasutamine kinnitatud kuupäeval osutub võimatuks. Selleks informeerib Klient Prangli Travelit teenuse kasutaja andmete muutmisest vähemalt 24 tundi ette.

3.1.2 Kliendil on õigus e-poest ostetud teenus trahvivabalt tühistada, teatades sellest Prangli Travelit kirjalikult (aadress info@pranglireisid.ee) vähemalt 72 tundi ette.  Prangli Travel kohustatud tagastama Kliendi makstud summad hiljemalt 14 päeva jooksul teenuse tühistamisest.

3.1.3 Prangli Travelil on õigus Teenus tühistada, kui see on tingitud vääramatu jõust (force majeure) tingitud asjaoludest (nt, merereiside korral tugev tuul,  meretranspordi vahendi tehnilised rikked vms, mille korral ei ole võimalik teenust osutada).

3.1.4 Prangli Travelil on õigus Teenus (matkad ja plaanilised reisid) tühistada, kui reisile on registreeritud liiga vähe osavõtjaid. Kliendile teatatakse sel juhul tühistamisest ette hiljemalt 48 tundi enne reisi algust.

3.1.5 Reisi tühistamise korral punktis 3.3. ja 3.4. tulenevatest asjaoludest on Prangli Travel kohustatud tagastama Kliendi makstud summad hiljemalt 14 päeva jooksul teenuse tühistamisest.

3.1.6. Klient kohustub ilmuma reisile või matkale õigeaegselt, reisikirjelduses ette nähtud ajal ning reisikirjelduses ettenähtud kohtumiskohta. Kliendi reisile või matkale hilinemise korral teenuse eest tasutud raha ei tagastata.

3.1.7. Reisile või matkale ilmumine haigena (külmetushaigus, köha, nohu) või joobnuna ei ole lubatud. Reisijuhil on õigus keelduda selgete haiguse või alkoholitarbimise tunnustuga kliendi teenindamisest. Teenindusest keeldumise korral kliendile raha ei tagastata.

3.2. Nutikate lahenduste müügitingimused
3.2.1. Klient kohustub järgima digilahenduste kasutamisel Prangli Traveli poolt saadetud juhendeid digilahenduste kasutamiseks (seal hulgas laadima alla vajalikke tasuta mobiilirakendusi) ning omama kasutamiseks GPS ja interneti ühendusega nutiseadet.

3.2.2. Klient kohustub järgima digilahenduste autoriõigust ning kasutama sellest tulenevalt lahendusi heaperemehelikult mitte neid levitades.

3.3.  Matkavarustuse rendi müügitingimused
3.3.1. Klient kohustub kasutama renditud varustust heaperemehelikult.

3.3.2. Renditud varustus tuleb tagastada õigeaegselt tellimuskinnituses näidatud kuupäevaks ja kellaajaks.

3.3.3. Renditud varustuse tagastamisel tuleb järgida tagastamiseks Prangli Traveli poolt ette nähtud juhiseid.

3.3.4. Prangli Travelil on õigus nõuda täiendavat tasu õigeks ajaks tagastamata jäetud varustuse eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

3.3.5  Klient on kohustatud Prangli Travelit teavitama koheselt, kui renditud varustuse kahjustusest või kadumisest.

3.3.6  Juhul kui renditud varustuse kahjustused on tekkinud kliendi süül, on klient kohustatud kahju Prangli Travelile hüvitama.

3.3.7  Kõik varustuse kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil ning klient on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud Prangli Travelile.

3.3.8  Kui rendivat varustust ei ole võimalik tarnida seoses  varustuse lõppemisega või mõnel muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3.3.9  Klient kohustub võtma renditud varustuse välja õigeaegselt, tellimuses esitatud kokku lepitud kellaajal. Kliendi hilinemise korral varustuse olemasolu ei tagata ning raha ei tagastata.

4. Maksetingimused

4.1. Kliendi poolt e-poe vahendusel teenuse broneerimisel on nõutav vastava teenuse kogu hinna tasumine.

4.2. Klient tasub teenuse hinna ja muud määratud summad internetipanga vahendusel või krediitkaardiga Prangli Travelile. Internetipanga vahendusel tasumisel loetakse makse sooritatuks summa laekumis el Prangli Traveli pangakontole. Kaardimakse puhul loetakse makse sooritatuks maksekinnituse laekumisest Prangli Travelile. Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“. Juhul, kui klient ei klõpsa nuppu „tagasi kaupmehe juurde“ või kui internetiühendus katkeb, kuid pangast on raha broneeritud/ülekanne sooritatud aga tellimuse kinnituskirja pole saabunud, siis palun võtke koheselt ühendust.

4.3. E-pood ega teenusepakkujad ei ole kohustatud väljastama kliendile kinnitusi, kui broneeritud teenuste eest on laekunud kogu hind. Samas jääb klient vastutavaks broneeritud teenuste hinna tasumise eest ka juhul, kui talle on tellimuskinnitus väljastatud enne teenuse kogu hinna tasumist.

4.4. Teenuste osaline või täielik kasutamata jätmine ei ole aluseks teenustasu tagastamisele.

4.5. E-poes toimuvad arveldused Eurodes.

5. Pretensioonide esitamine ja tarbija taganemisõigus

Kui klient leiab, et teenus ei vasta teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimustele, tuleb teenusepakkujat sellest kohe ja vahetult informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui neljateist (14) päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada teenusepakkuja vastu ja saata aadressile info@pranglireisid.ee Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

6. Konfidentsiaalsus

6.1. Prangli Travel ei avalikusta Kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud Kliendi poolt e-poe kasutamise käigus, v.a juhul, kui avaldamine toimub Kliendi nõusolekul või andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest või Kasutustingimustest. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Prangli Traveli privaatsusteabele.

6.2 Prangli Travel on isikuandmete vastutav töötleja, Prangli Travel edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Prangli Traveli kontaktandmed e-poe kasutamisega seotud küsimustes:
Prangli Reisid OÜ, Prangliranna, Prangli saar, Viimsi vald
E-maili aadress: info@pranglireisid.ee, telefon +372 53 413 109