Prangli jooks 2017 juhend

Prangli jooks 2017, ajavõtuga jooksu juhend

1. Korraldus

Prangli 5 km ajavõtuga jooks toimub laupäeval, 27. mail 2017. aastal Prangli saarel. Prangli jooksu korraldab MTÜ Prangliranna.

2. Stardi- ja finišikorraldus

Rada kulgeb kohalikel teedel ja on tähistatud. 5 km jooks on ajavõtuga. Start ja finiš on Kelnase sadamas. Jooksude start kell 13.00, alustavad lapsed. Põhidistantsi start kell 13.30.

Stardigrupid: 5 km mehed ja naised

Lastejooksud: 150m ja 3 km

Lapsed 1 (1-6 aastased) 150m

Lapsed 2 (7-11 aastased) 3km, poiste ja tüdrukute klass.

Noorukid (12-16 aastased) 5km, poiste ja tüdrukute klass.

3. Osavõtjad

Osaleda võivad jooksuhuvilised, kes on antud distantsiks piisavalt treeninud. Alaealisi osavõtjaid lubatakse osalema lapsevanema loal. Jooksust osavõtt toimub oma vastutusel (alaealistel lapsevanema või hooldaja vastutusel).

4. Registreerimine

4.1. Registreerimiseks palume täita jooksu registreerimisankeet siin. Kinnitus osaleja edukale registreeringule on osavõtja nimi stardiprotokollis. Stardiprotokoll avaldatakse kodulehel. Registreerimine kodulehel lõpeb 24 tundi ennem jooksu algust.

Registreeruda on võimalik ka kohapeal võistluspäeva hommikul alates kella 10.00st.
Registreerimine lõpeb 30 minutit enne starti. Jooksu osalustasu on 10 eurot, Prangli saarele registreeritud elanikele ja saare ettevõtjatele ning alla 18.aastastestele osavõtjatele registreerimistasu ei rakendata.

4.2 Prangli Reisid OÜ pakub osalejatele jooksureisi paketti, milles sisaldub meretransport, saarega tutvumine ja osalustasu. Vaata täpsemalt siit.

5. Stardimaterjalid

Stardimaterjalide hulka kuulub stardinumber, sponsorite materjalid. Stardimaterjalide väljastamine toimub stardipaigas. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja.

6. Ajavõtt

3 ja 5 km ajavõtuga distantsil on stopperiga või kiibiga ajavõtt. Number tuleb kinnitada rinnale ja number peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni. Finišeerides ei tohi võistleja katta numbrit käega, vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud. Paremusjärjestus selgitatakse 3 ja 5 km ajavõtuga distantsil välja protokolli põhiselt.

7. Meditsiiniline abi

Meditsiinilist abi osutab Prangli velskripunkt.

8. Katkestamine

Juhul, kui võistleja otsustab võistluse katkestada, peab ta sellest teavitama lähimasse teeninduspunkti. Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui nad peavad seda vajalikuks.

9. Diskvalifitseerimine

Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist.

10. Autasustamine

5 km autasustamine toimub kell 15.00 võistluskeskuses. Autasustatakse 3 paremat meest ja 3 paremat naist. Välja on pandud ka eriauhinnad. 5 km võitjaid (M/N) autasustatakse karika ja medalitega ning meenetega.

Lastejooksude autasustamine toimub peale täiskavanute autasustamist. Lapsed 1(1-6 aastased) autasustatakse 3 parimat medalitega. Lapsed 2 (7-11aastased) autasustatakse 3 paremat poissi ja 3 paremat tüdrukut medalitega. Noorukid (12-16a) autasustatakse 3 paremat poissi ja 3 paremat tüdrukut medalitega.

11. Fotografeerimine

Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel korraldajate poolt tehtud fotosid.

12. Protestid

Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1 tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste korralduskomitee. Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korralduskomitee jooksvalt.

13. Üldinfo

Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, autasustamine, diplom, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.