Prangli jooks 2019 juhend

Prangli jooks 2019, ajavõtuga jooksu juhend

1. Korraldus

Prangli 5 km ajavõtuga jooks toimub laupäeval, 4. mail 2019. aastal Prangli saarel. Prangli jooksu korraldab MTÜ Prangliranna.

2. Stardi- ja finišikorraldus

Rada kulgeb kohalikel teedel ja on tähistatud. 5 km jooks on ajavõtuga. Start ja finiš on Kelnase sadamas. Eelkooliealiste start kell 13.30. Põhidistantsi (3km ja 5km) start kell 14.00.

Stardigrupid:

  • 5 km mehed, naised ja noorukid (12-16a, poiste ja tüdrukute arvestus)
  • 3 km lapsed (7-11a), poiste ja tüdrukute arvestus
  • 150m lapsed (kuni 6a), poiste ja tüdrukute arvestus

3. Osavõtjad

Osaleda võivad jooksuhuvilised, kes on antud distantsiks piisavalt treeninud. Alaealisi osavõtjaid lubatakse osalema lapsevanema loal. Jooksust osavõtt toimub oma vastutusel (alaealistel lapsevanema või hooldaja vastutusel).

4. Registreerimine

4.1. Registreerimiseks palume täita jooksu registreerimisankeet. Kinnitus osaleja edukale registreeringule on osavõtja nimi stardiprotokollis. Stardiprotokoll avaldatakse kodulehel. Registreerimine kodulehel lõpeb 24 tundi enne jooksu algust.

Registreeruda on võimalik ka kohapeal võistluspäeva hommikul alates kella 10.00st.
Registreerimine lõpeb 30 minutit enne starti. Jooksu osalustasu on 10 eurot, Prangli saarele registreeritud elanikele ning alla 18-aastastele osavõtjatele registreerimistasu ei rakendata.

4.2 Prangli Reisid OÜ pakub osalejatele jooksureisi paketti, milles sisaldub meretransport, saarega tutvumine ja osalustasu.

5. Stardimaterjalid

Stardimaterjalide hulka kuulub stardinumber, sponsorite materjalid. Stardimaterjalide väljastamine toimub stardipaigas. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja.

6. Ajavõtt

3 ja 5 km ajavõtuga distantsil on stopperiga või kiibiga ajavõtt. Number tuleb kinnitada rinnale ja number peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni. Finišeerides ei tohi võistleja katta numbrit käega, vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud. Paremusjärjestus selgitatakse 3 km ja 5 km ajavõtuga distantsil välja protokollipõhiselt.

7. Meditsiiniline abi

Meditsiinilist abi osutab Prangli velskripunkt.

8. Katkestamine

Juhul, kui võistleja otsustab võistluse katkestada, peab ta sellest teavitama lähimasse teeninduspunkti. Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui seda peetakse vajalikuks.

9. Diskvalifitseerimine

Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist.

10. Autasustamine

5 km autasustamine toimub kell 15.30 võistluskeskuses. Autasustatakse 3 paremat meest ja 3 paremat naist. Välja on pandud ka eriauhinnad. 5 km võitjaid (M/N) autasustatakse karika ja medalitega ning meenetega.

Lastejooksude autasustamine toimub peale täiskavanute autasustamist. Lapsed 1 (1-6a) autasustatakse 3 parimat medalitega. Lapsed 2 (7-11a) 3 paremat poissi ja 3 paremat tüdrukut autasustatakse medalitega. Noorukid (12-16a) 3 paremat poissi ja 3 paremat tüdrukut autasustatakse medalitega.

11. Fotografeerimine

Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel korraldajate poolt tehtud fotosid.

12. Protestid

Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1 tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste korralduskomitee. Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korralduskomitee jooksvalt.

13. Üldinfo

Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, autasustamine, diplom, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.